Projekt »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja«, z akronimom KAŠTELIR, je del Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Aktivna izvedba projekta se je začela 1. 10. 2018. Rdečo nit predstavljajo ostanki gradišč (kaštelirjev), te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železne dobe – t.j. 2. in 1. tisočletja pr. n. št.). Njihova presenetljiva gostota na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, pa se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnemu čezmejnemu turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.

Podatki o projektu:

 • prednostna os programa: ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov,
 • programski specifični cilj: aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma,
 • začetek in trajanje projekta: od 1. 10. 2018, trajanje 33 mesecev (do 30. 6. 2021),
 • vrednost projekta: 1.416.321,03 EUR,
 • število partnerjev: 8 (4 slovenski in 4 hrvaški) - Občina Komen, Občina Izola, Univerza v Mariboru, Inštitut IRRIS, Istarska županija, Općina Lanišće, Občina Mošćenička Draga, Javna ustanova "Park prirode Učka".

Vodja projekta: Astrid Prašnikar

Projektna ekipa po projektnih partnerjih:

 • Občina Komen: Uroš Skok
 • Občina Izola: Iztok Škerlič, Olga Kaliada
 • Univerza v Mariboru: Mitja Kaligarič, Darko Friš, Mateja Friš, Gregor Fištravec,
 • Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja: Darko Darovec, Arnela Abdić
 • Istarska županija: Ezio Pinzan, Maja Vižintin
 • Občina Mošćenička Draga: Natali Iskra
 • Občina Lanišće: Roberta Medica, Lorena Žakić
 • Javna ustanova Park prirode Učka: Egon Vasilić, Hrvoje Krivošić
Več

Film o projektu Kaštelir

3. dan kaštelirjev, predstavitev dosežkov projekta

 

 

Občina KomenObčina Komen je kraška občina, ki se razteza na 103 km2 površine od slovensko-italijanske meje, kjer meji z občino Devin-Nabrežina, do Braniške doline na severnem robu Krasa, kjer se območje nadaljuje v Vipavsko dolino in meji z občinami Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Ajdovščina in Vipava na slovenski strani in Doberdob na italijanski. Na južni strani meji na občino Sežana ter na italijansko občino Zgonik.
Več: https://www.komen.si/obcina-komen/splosna-predstavitev/

 

 

Občina IzolaObčina Izola - Comune d'Isola je ena od štiri istrskih občin v Republiki Sloveniji. Njeno autohtono ime je Isola, kar pomeni »otok«.
Več: https://izola.si/obcina-izola/uradne-ure-in-vlozisce/

 

 

Univerza v Mariboru


Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Sedež ima v stavbi nekdanje Mestne hranilnice na Slomškovem trgu v Mariboru. Prvi rektor Univerze v Mariboru je bil Vladimir Bračič. Trenutno je rektor Zdravko Kačič.
Več: https://www.um.si/Strani/default.aspx

 

 

Inštitut IRRIS


V sodobnem svetu se izkazuje vse večja potreba po pripravi novih in izvirnih širših teoretskih podlag ter ožje usmerjenih strategij za reševanje konfliktov, ki se pojavljajo na ravneh človekovega odnosa na eni strani do družbe (kultura, etika, politika) ter na drugi strani do okolja. Zato se bo Inštitut IRRIS posvečal preučevanju zgodovinskih, antropoloških, filozofskih, socioloških, politoloških, jezikoslovnih, pravnih, geografskih in širših družbenih vidikov, ki  bodo omogočili zaznavo ključnih ali paradigmatskih točk oz. razvojnih premikov, ki so omogočili, da so se trenja in spori med družbenimi akterji skozi zgodovino reševali na način, ki je omogočal rast ožjih in širših civilizacijskih okolij. Za dosego tega cilja v sodobnem času tovrstna interdisciplinarna primerjalna proučevanja družbenih dinamik vključujejo preučevanje kompleksnosti kulturne dediščine kot bistvene komponente v odnosu človeka do okolja.
Več: https://www.irris.eu/

 

 

Istarska županijaIstrska županija je najzahodnejša županija Hrvaške. Administrativni center županije, ki obsega večji del polotoka Istra 2820 od 3160 km², je Pazin, največje mesto pa Pulj, kjer se nahaja tudi staro-rimska arena.
Več: https://www.istra-istria.hr/en/region-of-istria/home/

 

 

Občina LanišćeObčina Lanišće je bila ustanovljena leta 1992 na podlagi Zakona o območjih županij, mest in občin v Republiki Hrvaški kot del nekdanje Občine Buzet. Občina Lanišće se nahaja v hribovitem gorskemu območju Čičarije, ki se nahaja na severovzhodu istrskega polotoka. Meje Čičarije niso natančno določene. Na severozahodu prehajajo v kraško območje (Slovenija), na jugovzhodu pa je povezana z Učko. Jugozahodna meja je greben, ki je 200–400 metrov višji od osrednje istrske cone, severovzhodna pa gorovje z več vrhovi, višjimi od 1000 metrov.
Več: http://opcinalanisce.com/index.php?id=2

 

 

Občina Mošćenička DragaObčina Mošćenička Draga se razteza od Medveje (zaliv Cesara) pa vse do Zagorja, na območju 16 km. V občini je 7 prodnatih plaž ter nešteto gozdnih in gorskih cest. Območje je izjemno hribovito in obsega površino 63 kvadratnih kilometrov. S svojim ozemljem se zareže v Naravni park Učka. Sama lega je zelo zanimiva, saj poleg klasičnega (obalnega) turizma obstaja tudi možnost ruralnega (agro) razvoja, ki bi se razvil na pobočjih Učke - masiv Učke z vrhovi Učka, Sisol, Kremenjak.
Več: http://www.moscenicka-draga.hr/Application/MDraga

 

 

Javna ustanova »Park prirode Učka«


Naravni park Učka (»Park prirode Učka«) obsega istoimensko goro in del območja Čičarije. Nahaja se ob severni obali Jadrana v eni najsevernejših točk Sredozemlja ter povezuje Istro in kontinentalni del Hrvaške.
Več: https://www.pp-ucka.hr/